top of page

VERANDERING  BINNEN JE GEVOELSWERELD

Een van de belangrijkste pijlers van Ker Coaching om duurzame verandering te bereiken gaat over de verandering binnen onze gevoelswereld. We worden als het ware vanaf de dag dat we geboren zijn blootgesteld aan allerlei ervaringen. Deze duizenden ervaringen vormen onze concepten als succes, geld, intimiteit, relaties, zelfbeeld, wereldbeeld, maar ook concepten als 'het goed willen doen' of 'doen zoals het hoort'. 

 

Deze concepten vormen onze gevoelswereld en dit stuurt ons gedrag aan. Echter, dit is een onbewust proces. Onze onbewuste concepten bepalen wel in grote mate hoe we ons op de oppervlakte gedragen, de beslissingen die we nemen, hoe we reageren op anderen, hoe we de wereld ervaren. Dit komt tot uiting op ons werk, in de relaties die we aangaan of juist niet aangaan, in hoe we omgaan met geld, bij de alledaagse keuzes die we maken zonder dat we dit direct doorhebben. En dit is begrijpelijk. Volgens recent neurowetenschappelijk onderzoek worden deze concepten buiten ons bewustzijn door het brein ontwikkeld. Deze gevoelens en emoties laten zich echter niet aansturen of overrulen door ons denken. De verandering zal moeten plaatsvinden binnen je 'gevoelswereld'. 

 

Als professioneel coach help ik met het bereiken van dromen, (levens)doelen en help ik die te ontdekken. Ik help bij het doorbreken van belemmerende gevoelens, diepgaande patronen en ongewenst gedrag. 

_MG_0045
_MG_1568.jpg
_MG_9986.jpg
_MG_1464.jpg
_MG_1306-2.jpg

OVER KERIM

Vanuit het hart

Door persoonlijke omstandigheden ben ik volledig toegewijd aan ontwikkeling. Uit eigen ervaring weet ik wat het betekent om belemmerende gevoelens en hardnekkige patronen te doorbreken. Hoe het voelt om vrijheid te ervaren, opluchting in je gehele lichaam te ervaren, te handelen vanuit een sterk innerlijk weten. Om bepaalde dromen en doelen te bereiken. In mijn werk als coach en trainer help ik graag anderen met duurzame verandering.

 

Mijn persoonlijke 'why'

In mijn werk coach maak ik van dichtbij mee hoe coaching  de levens verandert van mijn cliënten. En dat maakt mijn werk als coach ontzettend betekenisvol. Het draagt bij aan mijn missie. Mijn missie om samen een verenigde wereld te creëren. Een wereld waarbij mensen veel gelukkiger zijn met zichzelf en in verbinding zijn. Een wereld waar we samen onderdeel van zijn.

Mijn visie op coaching  

Ker Coaching richt zich op emotionele regulatie. Dit bepaalt ons gedrag en kan je niet goed overrulen met je denken. De 'sleutel' ligt in het ontwikkelen van een gezonde emotie regulatie. De verandering zal moeten plaatsvinden over hoe je je voelt.

Mijn visie op training

Ker Training richt zich op impact en vooral impact maken door middel van gedragsverandering. Veel te vaak zijn trainingen en workshops leuk om te volgen, echter hebben ze geen impact op ons gedrag. Hoe dit komt? Omdat het niet gaat waar de echte gedragsverandering over gaat: onze emotionele concepten en hoe wij als mens de wereld vanuit die concepten benaderen.

_MG_0045_edited.jpg

HOE WE ONS VOELEN BEPAALT ALLES

BIOGRAFIE KERIM ALBUDAK

WERKERVARING

Kerim heeft sinds 2010 werkervaring als manager, trainer en coach. Hij is doorgegroeid naar diverse management en HR-rollen binnen multinationals en MKB. In 2021 is hij Ker Coaching & Training gestart om mensen te helpen duurzaam te veranderen. Kerim inspireert je om te worden wie je bent en te doen waar je voor gekomen bent. 

OPLEIDINGEN

 

Kerim heeft meerdere gecertifeerde coachopleidingen afgerond. De coachopleidingen die hij heeft gevolgd zijn ICFNOBCO  NBVH geaccrediteerd. Hij heeft diverse trainingen gevolgd over leiderschap, psychologie, communicatie en de motivatie van de mens. Naast het volgen van opleidingen heeft hij intervisie van een topcoach. Hij kent de ontwikkelprocessen van een ontwikkeltraject zeer goed, is aangesloten als coach bij Coachfinder en voldoet aan de strenge kwaliteitseisen.​

 

Kerim gebruikt in zijn coaching:

RETeC: Relatie Emotie Therapie en Coaching, NLP: Neuro Linguïstisch Programmeren, Neuro-semantiek, META Coaching, Transactionele Analyse, Bateson, Systemisch Werken/Familieopstellingen en kennis van neurowetenschap, psychologie en het menselijk gedrag.

VERDER OVER KERIM

Kerim heeft 14 maanden gereisd en in het buitenland gewoond, is mentor voor jongeren die een duwtje in de rug kunnen gebruiken en sport graag. Kerim staat midden in de maatschappij en is betrokken met arbeidsmarkt-, klimaat- en kansengelijkheid vraagstukken. Kerim heeft Turkse roots en is opgegroeid binnen verschillende culturen. Dit maakt, samen met zijn buitenland ervaring, dat hij cultuursensitief is, levensvraagstukken vanuit meerdere dimensies kan benaderen, bruggen kan slaan en in staat is om te verbinden.

_MG_1568.jpg

ECHTE DOORBRAKEN &
DUURZAME VERANDERING

CARRIÈRE & LEIDERSCHAP COACHING

Floreren in je carriere

Carriere & Leiderschap Coaching gaat over het bereiken van je carriere vraagstukken, de doelen die je hebt. Het gaat ook over het doorbreken van patronen om die doelen te behalen. En het gaat ook over Leiderschap. Hoe je weer het gevoel kunt krijgen van 'richting' en ergens volmondig ja of nee op kunt zeggen. Zodat je kunt floreren.  

 

Hoe we optimaal kunnen navigeren binnen organisaties is meestal weerbastiger dan we in eerste instantie denken. Ergens goed in willen zijn. Waardering krijgen in wat je doet. Doorgroeien naar een rol met meer verantwoordelijkheid. Die kans niet krijgen. Het goede voorbeeld 'moeten' zijn. Leider willen zijn of juist niet willen zijn. Een moeizame relatie met je manager of medecollega's. Een moeizame relatie als manager met je medecollega's. Het werken in teamverband. Het intensief werken met klanten. Niet weten wat je wilt. Weten wat je wilt en het niet kunnen realiseren. Het werken met deadlines, targets en/of hoge druk. Het ervaren van werkstress.   Zomaar een greep aan verwachtingen, verlangens, gevoelens waarmee we te maken kunnen krijgen binnen onze carriere.

 

Hoe we optimaal kunnen navigeren binnen organisaties is meestal weerbastiger dan we in eerste instantie denken. En dit niet zo vreemd. De wereld van werk is onderhevig aan allerlei veranderingen. Constant. En wij zelf ook. En dat doet iets met ons. Iets met onze 'gevoelswereld'. We kunnen het gevoel hebben vast te lopen.  Niet in beweging komen of het gevoel hebben vast te lopen heeft ook te maken met ruimte. Maar dan een hele specifieke ruimte: die binnen je gevoelswereld!​ 

Tijdens deze sessies gaan we in op je vraagstukken. Die onbewuste interne processen krijgen juist in de sessies de ruimte. Zodat je door middel van gerichte en zeer effectieve wijze van coaching kunt floreren in je carriere. Je keuzes kunt maken vanuit een innerlijk weten. Je kunt doen wat goed voelt.​​​​​

LIFE & RELATIE COACHING 

Levensveranderd 

 

Life & Relatie Coaching gaat over het doorbreken van hardnekkige issues, diepgaande patronen en ongewenst gedrag binnen je leven en relaties. Het is ook een inspirerende manier van coaching. Want het gaat ook over de toekomst. Over de dromen die je hebt, de doelen die je wilt bereiken.   

 

Wij mensen zijn wonderlijke wezens. We kunnen ons dierbaren liefhebben, verbinding maken met de ander en diep verbonden voelen. We kunnen letterlijk het wiel uitvinden, een nieuwe wereld creëren. We kunnen ergens in geloven en hiervoor willen gaan. Wonderlijk en fascinererd eigenlijk. Echter, we kunnen ook samen zijn en toch eenzaamheid ervaren. Of niet meer gelukkig zijn, terwijl het hele 'plaatje' lijkt te kloppen. We kunnen een gevoel van 'leegte' ervaren. We kunnen terugvallen in hardnekkige patronen en die opnieuw herbeleven. We kunnen allerlei inzichten hebben en 'weten' dat bepaald gedrag ongewenst is, en toch kan zich dit herhalen.   

 

Hoe komt dit eigenlijk?

 

Een vraag die mij al flink wat jaren bezig heeft gehouden. Het blijkt dat onze 'gevoelswereld' een onbewust intern proces heeft. Recent neurowettenschappelijk onderzoek geleid door Dr. Lisa Feltman Barret heeft aangetoond dat ons emotionele brein anders werkt dan gedacht. Ons emotionele brein maakt vanaf geboorte, door allerlei ervaringen, concepten aan en stuurt onze emoties aan. Wonderbaarlijk eigenlijk. Het brein orkistreert en regiseert alles wat we ervaren. Echter dit doet het het brein op basis van het verleden en niet van het het hier en nu. En daar ligt de 'sleutel'.   

 

Met Life & Relatie Coaching lossen we door middel van een neurowetenschappelijke manier van benaderen de issues die je ervaart op. Dit doen we door middel van individuele en relationele emotie regulatie. Deze manier van coaching is zeer effectief gebleken bij hardnekkige issues. Want als je er goed over nadenkt. Hoe we ons voelen bepaalt alles en laat zich niet goed overrulen met denken. Daar zal de echte verandering ook over moeten gaan; die binnen je gevoelswereld. Zodat je je vrij kunt voelen. Je opluchting kunt ervaren. Je innerlijke rust kunt ervaren.  

VRAAG NU EEN INTAKEGESPREK AAN

bottom of page